Εκκαθάριση Όλων
white phone  210.62.00.517 clock  Καθημερινά 10.00 - 21.00 & Σαββατοκύριακα

LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ IP44

100 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 36V

SKU: 600-11350

100 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 36V

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 12,50 €

100 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 36V

SKU: 600-11351

100 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 36V

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 12,50 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

SKU: 600-11110

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,50 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11300

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11330

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11311

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 15,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11320

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

SKU: 600-11111

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,50 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11211

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 13,50 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11563

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11500

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11501

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11505

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11560

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11561

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 11,00 €

600-11502
fiber_new

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11502

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

600-115031
fiber_new

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11503

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

600-115044
fiber_new

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11504

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

600-11506
fiber_new

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11506

100 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

1152 LED CLUSTER ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP44 10Μ.

SKU: 600-11341

1152 LED CLUSTER ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP44...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 60,00 €

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11510

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 14,00 €

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11511

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 14,00 €

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11512

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 14,00 €

600-11515
fiber_new

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11515

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

600-11571
fiber_new

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11571

140 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

144 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 36V, IP44

SKU: 600-11357

144 LED ΒΡΟΧΗ 20 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 17,50 €

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11522

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 16,50 €

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗIP44

SKU: 600-11520

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗIP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 16,50 €

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗIP44

SKU: 600-11521

180 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗIP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 16,50 €

200 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11315

200 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,00 €

200 ΛΕΥΚΑ ΘΕΡΜΑ LED ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ IP44

SKU: 9780737

Χριστουγεννιάτικα Επεκτεινόμενα Λευκά Θερμά Λαμπάκια IP44...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 25,00 €

240 LED ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, IP44

SKU: 600-11381

240 LED ΔΙΧΤΥ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ...

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 27,00 €

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11532

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 18,50 €

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11530

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 18,50 €

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11531

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 18,50 €

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11581

240 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 18,50 €

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11540

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,00 €

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11541

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,00 €

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11542

300 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 22,00 €

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11550

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 26,00 €

600-115516
fiber_new

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11551

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

600-11552
fiber_new

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

SKU: 600-11552

400 LED ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ IP44

768 LED CLUSTER ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP44 6μ.

SKU: 600-11340

768 LED CLUSTER ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP44 6μ.

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 42,50 €

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 25,00 €

Τιμή πώλησης με έκπτωση:
Τιμή πώλησης: 25,00 €

e-genius.gr ...intelligent web software