Χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των αναγκών ατομικής υγιεινής των κατασκηνωτών και υγρά για τη σωστή λειτουργία τους.